CV | Publicații | Interviuri
Curriculum vitae Europass

 

 

Curriculum vitae

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Banciu, Doina

Adresă

Str. Vasile Lascăr, Nr. 92, Ap. 1, Sector 2, Bucureşti, România.

Telefon

+4021/316.52.62

 

 

Fax

+4021/316.10.30

E-mail

doina.banciu@ici.ro

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

2009 (februarie) - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director General

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul activităţii institutului

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare – Dezvoltare în Informatică

Perioada

2006 – 2009 (februarie)

Funcţia sau postul ocupat

Director Ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul activităţilor de cercetare ale institutului

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare – Dezvoltare în Informatică

Perioada

2001 – 2006

Funcţia sau postul ocupat

Director General

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul activităţii institutului

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare – Dezvoltare în Informatică

Perioada

2006 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conducător doctorat – domeniul Management

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducere doctorat

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Lucian Blaga” - Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

2004 - 2011

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar – şef de catedră

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea şi predarea cursurilor, conducător Masterat  - Administraţie Publică Electronică

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Litere - Catedra de AMS

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

2006 – 2008

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar - responsabil

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea şi predarea cursurilor, conducător Masterat -  Administraţie Publică Electronică

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere – Catedra de AMS

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

2010 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar, Master: Managementul informației și al documentelor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizare şi predare cursuri

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere – Științe Administrative

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

2010 - 2013

Funcţia sau postul ocupat

Șef departament, Conducător masterat: Managementul informației și al documentelor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizare şi predare cursuri,

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere – Departamentul de Științe Administrativ

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

2002 – 2004

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea şi predarea cursurilor

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Litere – Secţia Bibliologie şi Ştiinţa Informării 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

2000-2003

Funcţia sau postul ocupat

Consilier al ministrului

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administraţie publică centrală

Perioada

1995 - 1998

Funcţia sau postul ocupat

Secretar științific

Numele şi adresa angajatorului

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație publică

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate științifică

Perioada

1994 – 1997

Funcţia sau postul ocupat

Director

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul activităţii direcţiei

Numele şi adresa angajatorului

Guvernul României - Direcţia pentru dezvoltare socială şi reforma administraţiei

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administraţie publică centrală

Perioada

1993 - 2002

Funcţia sau postul ocupat

Lector, Conferenţiar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activități didactice, elaborare de curriculă, susținere de cursuri

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Litere – Secţia Bibliologie şi Ştiinţa Informării 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

1982 - 1990

Funcţia sau postul ocupat

Şef  oficiu de calcul

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul activităţii oficiului de calcul

Numele şi adresa angajatorului

Biblioteca Naţională, B.C.U. Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Informatică

Perioada

1972 - 1982

Funcţia sau postul ocupat

Analist de sistem, Cercetător ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale

Participare la proiecte de cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Central  pentru Conducere şi Informatică, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare – dezvoltare în informatică

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

1985 – 1989

Calificarea / diploma obţinută

Doctorat “Ingineria Sistemelor"

Disciplinele principale studiate

Ingineria Sistemelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Institutul Politehnic Bucureşti  - Facultatea de Electrotehnică şi Energetică

Perioada

1966 - 1972

Calificarea / diploma obţinută

Inginer diplomat

Disciplinele principale studiate

Ingineria Sistemelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Institutul Politehnic Bucureşti - România

 

 

Perioada

10 – 14.10.2011

Denumirea cursului

Auditori de terță parte pentru Sistemul de Management al Securității Informației în conformitate cu standardul SR ISO/CEI 27001:2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Organismul de certificare SIMTEX - OC

Perioada

2005

Denumirea cursului

Curs de Senior Manager

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

AMCSIT Politehnica, Programul de formare şi perfecţionare în Managementul Cercetării derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Perioada

2005

Denumirea cursului

Instrumente şi tehnici de conducere proiecte

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Project Management Institute

Perioada

2003

Denumirea cursului

Relaţiile Publice Organizaţionale şi Imaginea Performanţelor Firmei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Institutul Român de Management

Perioada

1990 - 2000

Denumirea cursului

Cursuri de specializare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Anglia, Franţa, Germania, SUA, Canada

Perioada

1994

Denumirea cursului

Curs de specializare în Managementul firmelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Academia de Studii Economice, MMM - Anglia - Curs de specializare

Perioada

1992

Denumirea cursului

Curs de specializare în reţele de comunicaţii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

CDG - Paris, Franţa

Perioada

1995

Denumirea

International Visitor of the USIA

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

United States Information Agency

 

 

Aptitudini şi competențe

 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

 

 

C2

 

C2

 

C2

 

C2

 

C2

Engleză

 

 

C1

 

C1

 

B2

 

B2

 

B1

Germană

 

 

B1

 

B1

 

A2

 

A1

 

A1

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Preşedinte şi membru în numeroase organizaţii şi asociaţii profesionale.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Experienţă în domeniul managementului de programe şi proiecte de cercetare și al managementului instituţional la nivel național și internațional.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe în domeniul informaticii, bibliotecilor digitale, sistemelor distribuite şi administrației publice electronice (eGuvernare).

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Foarte bune cunoştinţe de utilizare a calculatorului, sisteme de operare din familia Microsoft, aplicaţii Microsoft Office, sisteme de baze de date, reţele.

 

 

Permis de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare

Premii

1993

Premiul DIGITAL – SUA;

1993

Premiul de fidelitate – pentru articole publicate în revista „Biblioteca” privind informatizarea structurilor info-documentare;

1993

Diplomă şi Medalie Jubiliară cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

1996

Premiul Salonului Naţional de Carte – Cluj Napoca pentru cartea „ Baze de date de informare şi documentare în România”;

1997

Premiul STUDIA BIBLIOLOGICA 1997 pentru contribuţii deosebite în dezvoltarea bibliologiei şi ştiinţei implementării în România;

1998

Premiul de fidelitate – pentru articole publicate în revista „Biblioteca”;

2000

Marele premiu INID 50 – pentru contribuţii la dezvoltarea domeniului informării şi documentării;

2002

Diplomă de onoare “Professional and Business Woman” – SUA;

2003

Diplomă de onoare cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a Academiei de Studii Economice.

2003

Diplomă de excelenţă  pentru managementul programelor de informatică – Fundaţia Universitară a Mării Negre;

2003

Diplomă de excelenţă pentru promovarea imaginii industriei Româneşti de IT&C – ARIES;

2003

Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în gradul de Cavaler – Preşedintele României;

2003

Diplomă de excelenţă acordă de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

2004

Premiul „Grigore Moisil” – acordat de Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului de Informatică Economică – INFOREC – şi de revista Informatica Economică, pentru contribuţia la  dezvoltarea informaticii economice în România;

2006

Diplomă de Merit pentru merite deosebite la dezvoltarea revistei Informatica Economică.

2007

Premiul Academiei Române „Tudor Tănăsescu” – (Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei) –pentru lucrarea „Le Gouvernement electronique: Concepts apliques en Roumanie”;

2007

Diploma de onoare acordată de către Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de Automatică şi Calculatoare;

2008

Diploma de excelenţă acordată de către Biblioteca Academiei Române pentru susţinerea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale ale Bibliotecii Academiei Române

2008

Diploma de excelenţă acordată de către Biblioteca Naţională a României;

2008

Premiu de Excelenţă acordată de către IDG România;

2008

Diplomă de excelenţă şi solidaritate profesională, acordată de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti;

2009

Doctor Honoris Causa, distincţie acordată de către Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Matematică şi Informatică;

2010

Doctor Honoris Causa, distincţie acordată de către Universitatea din Piteşti, Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare;

2010

Diplomă de excelenţă acordată de către Biblioteca Judeţeană ”Dinicu Golescu” Argeş

2010

Diplomă de excelenţă acordată de către SC IPA SA;

2010

Diplomă de excelenţă acordată de către Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru promovarea proiectelor în ştiinţa şi tehnologia informaţiei în România;

2010

Premiul de excelenţă acordat de către IDG România pentru ”Întreaga carieră”;

2010

Diplomă de excelenţă acordată de către Universitatea Politehnica din Bucureşti pentru rezultate remarcabile şi contribuţii deosebite la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul informaticii;

2011

Doctor Honoris Causa, distincţie acordată de către Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău;

2012

 

Diploma ”Best Book 2012” pentru cartea ”Internet și domeniile.ro” acordată de Comunic@ții Mobile, Revista afacerilor Telecom @ Mobile Media

2012

Diplomă Jubiliară pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei în Universitatea din Piteşti.

2013

 

 

Diplomă Aniversară cu ocazia sarbătoririi a 150 de ani de la înființarea Școlii Tradiționale de Litere, acordată de Facultatea de Litere, Universitatea București;

„Cetăţean de onoare” al Municipiului Câmpulung Muscel, Judeţul Argeş;

2013

 

Diploma ”Best EuRopean Gov. Cloud Project” acordată de Comunic@ții Mobile, Revista afacerilor Telecom @ Mobile Media.

2013

Diplomă de excelență pentru deosebita contribuție la organizarea și promovarea evenimentului cultural național SLOVE Târg de carte aleasă la Muscel 17-18 iulie 2014, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România.

2014

 

Diplomă de participare la Prima Conferință Internațională de Management ”Challenges, Performances and Tendencies in the Organization Management” organizată de Societatea Academică Română de Management în perioada 22-24 iunie 2014, Murighiol, Delta Dunării.

2014

 

Diplomă de excelență cu ocazia aniversării a 45 de ani de la înființarea Catedrei de Calculatoare, în semn de prețuire pentru contribuția adusă la dezvoltarea domeniului de Calculatoare și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departamentul de Calculatoare, 12 decembrie 2014;

2015

Diplomă de excelenţă pentru activitatea managerială pusă în slujba promovării excelenţei în domeniul informaticii din România, Universitatea de Vest din Timişoara, 25 iunie 2015;

2015

Diplomă de Onoare pentru contribuţia considerabilă la dezvoltarea proiectului biografic Dicţionarul Oamenilor de Succes din România (realizat la nivel naţional), Asociaţia Europeană de Dezvoltare Biografică, 03 iunie 2015;

2015

Diplomă de Onoare pentru contribuţia excepţională adusă în domeniul dezvoltării, promovării şi predării sistemelor informatice integrate specifice structurilor info – documentare, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, 25 iunie 2015.

2015

Diplomă de excelenţă pentru contribuţii semnificative la promovarea consolidarea cunoaşterii prin dezvoltarea societăţii informaţionale şi a culturii securităţii cibernetice în România, acordată de Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice.

Activitate în asociaţii profesionale şi organisme ştiinţifice naţionale şi internaţionale

 

 

Membru în asociaţii profesionale

-   Secretar al Asociaţiei Internaţionale a Şcolilor Francofone de Ştiinţa Informării  - AIESI (1998 – 2003).

-   Membru al ISOC (INTERNET SOCIETY) – SUA (1996-2000);

-   Membru al ADBS (Asociaţia specialiştilor în documentare şi biblioteci specializate) - Franţa (din 1995);

-   Preşedintele Secţiei de Informatizare – Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice (1990 - 1991);

-   Preşedintele Secţiei  de Informatizare în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţământul Superior (1991 - 1996);

-   Preşedintele executiv al asociaţiei - Clubul Managerilor din România (1994 - 1995);

-   Preşedintele Societăţii de Informare şi Documentare din România InfoDocRom (1995 - 2000);

-   Membru  al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) (din 2011).

 

Membru în comitete internaţionale /evaluator / monitor

 

-   Membru în  „Joint High Level Committee” al UE/CEEC pentru Societatea Informaţională (2001 – 2003);

-   Raportor pentru Wolrd Summit on the Information Society (2002);

-   Expert european pentru evaluarea programelor de cercetare în Programele Comisiei Europene FP5 (2001 – 2002), FP6 (eHealth şi eGovernment  2003 – 2006) şi  FP7 (eHealth, eGovernment, International Cooperation – 2007- prezent);

-   Membru în DC ICT – COST – Comisia Europeană  (2004 – 2014);

-   Membru în consiliul director al „Conseil d’orientation de l’INTIF – Institut Francophone des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Formation” (2003 - 2008);

-   Membru al NAT IST Dir WG on „Public procurement in support of ICT Research and Innovation” –  Comisia Europeană  (2005 - 2006);

-   Membru în „National ICT Directors Board” -  Comisia Europeană  (2005 – prezent);

-   Membru în comitetul UNESCO „Space for Science” (2005 - 2006);

-   Membru în grupul de experţi internaționali „Risk Management in Public Technology Procurement”  - Comisia Europeană  (2008 - 2009);

-   Membru în „National ICT Research Directors Forum”  - Comisia Europeană  (din 2009).

-   Membru în „WG on bridging Research, Innovation and Deployment to adress societal challenges” – Comisia Europeană (2009 - 2010);

-   Membru în „Future Internet Forum of Member States Initiatives (FIF)” – Comisia Europeană (din 2009);

-   Membru în grupul de lucru „National ICT directors WG on bridging FET Flagships” – Comisia Europeană (din 2010);

-   Membru în comitetul programului ISA - Interoperability Solutions for European Public Administrations (2012-2015)

-   Membru al Programului NATO  ”Știință pentru Pace și Securitate”  – Grupul Independent pentru Evaluare Științifică (ISEG), (2012 - 2014);

-   Membru în Comitetul Științific eLSE – Internationa Scientific Conference, eLearning and Software for Education (din 2013);

-   Membru în Digital Era Forum (din 2013);

-   Membru în Comitetul Internațional de Program al Conferinței ”Third International Worckshop on Cyber Phisical Systems – IWoCPS”,București, România, 2014;

-   Membru evaluator în cadrul competiției organizate de Academia de Științe a Moldovei și Centrul de Proiecte Internaționale în vederea conectării centrelor de excelență din Republica Moldova la infrastructura de cercetare europeană, 2015.

 

Membru în comisii naţionale

 

-   Membru în comisia de avizare a temelor de cercetare lansate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei în domeniul tehnologiei informaţiei (1990  - 1996);

-   Membru în Consiliul Consultativ de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Informatică şi Tehnică de Calcul – Comisia Naţională de Informatică  (1995 - 1996);

-   Membru în comisia pentru crearea Reţelei de calculatoare a Instituţiilor de Învăţământ Superior (reţeaua de date a învăţământului superior) – Ministerul  Învăţământului (1994 - 1996);

-   Membru în Colegiul Consultativ al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (2001 -2006);

-   Membru evaluator CEEX (2006);

-   Preşedintele Comisiei de Subvenţionare a Literaturii Tehnico - Ştiinţifice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2001 – 2006), vicepreşedinte (2006 – 2011), președinte (din 2012 - prezent);

-   Membru în Comitetul tehnic de specialitate CTS2 – Informatizare, bănci de date în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat (Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului) – 2002 – 2005;

-   Membru în corpul de experţi evaluatori pentru CNCSIS – CNMP pentru Tehnologia Informaţiei (din 2001 – prezent);

-   Membru în corpul de experţi evaluatori pentru ARACIS (din 2011);

-   Membru în Comisia Naţională a Bibliotecilor (2006 – 2010);

-   Membru în Comisia interministerială pentru implementarea şi monitorizarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României componentă a Bibliotecii Digitale Europene (Europeana.eu) (2008 – 2009);

-   Membru în Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii Naţionale a României (din 2008 – prezent);

-   Membru în Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii Academiei Române (din 2006 – prezent);

-   Membru în Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” (din 2011 – 2013);

-   Membru în Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii ”Ion Heliade Rădulescu” (din 2013);

-   Membru în Consiliu Științific al Institutului Național de Cercetare și Formare Culturală (din 2014);

-   Membru în Consiliu Științific al Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”, București, România, din 2015.

 

Membru în colegii de redacţie

 

-   Membru în Colegiul de Redacţie al revistei "Probleme de informare şi documentare în teorie şi practică" (1985 – 2006);

-   Membru în Colegiul de Redacţie al revistei „Studies in Informatics and Control” (din 2003);

-   Membru în Colegiul de Redacţie al revistei „Revista Română de Informatică şi Automatică” (din 2003);

-   Membru în Colegiul de Redacţie al revistei „Noema” editată de Academia Română (din 2003);

-   Coordonator al colecţiei „Societatea Informaţională – Societatea Cunoaşterii” (din 2000);

-   Membru în Consiliul Știinţific al revistei „Informatica Economică”, editată de Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti (din 2008);

-   Membru în Colegiul de Redacţie al revistei "Biblioteca" (din 2010);

-   Editor asociat la „Green Engineering Journal”, editată de Universitatea din Zagreb, Croaţia (din 2010);

-   Membru în Colegiul de Redacție al revistei "JADLET – Journal of Advanced Distributed Learning Technology" (din 2013).

Activitate ştiinţifică

 

 

 

-   Director / responsabil a peste 20 de proiecte de cercetare naţionale;

-   Director program naţional de cercetare – dezvoltare - INFOSOC „Information Society” (2001 - 2006);

-   Director / responsabil proiect pentru Romania în 15 proiecte internaţionale;

-   Participare la realizarea 9 strategii și metodologii privind dezvoltarea domeniului Societății Informaționale;

-   Autor / co-autor / coordonator a 23 de cărţi publicate în România ;

-   Autor / co-autor a peste 170 de articole şi comunicări publicate în reviste din ţară şi străinătate, precum şi în volume ale conferinţelor naționale și internaționale.

Anexe

 

 

Lista selectivă a proiectelor de cercetare din 2000

Lista selectivă a lucrărilor publicate.